Inzet van verborgen camera’s

Alleen als het echt noodzakelijk is plaatsen wij in overleg met u verborgen camera’s. Wij realiseren ons dat dit een inbreuk is op de privacy van de medewerker. Soms is het gebruik van verborgen camera’s noodzakelijk omdat andere opties nog ingrijpender zijn.

hoe zetten wij verborgen camera’s in?

In dat geval betrachten wij zo veel mogelijk voorzichtigheid en zullen de verborgen camera’s alleen dan opnemen als het strikt noodzakelijk is. Wij zullen ook alleen dat doel in beeld brengen met de verborgen camera wat wij op voorhand met elkaar hebben bepaald. Hierdoor houden wij ons aan de wetgeving ten aanzien van de privacygedragscode en zorgen wij ervoor dat de medewerker niet onnodig in zijn privacy wordt aangetast.

de conclusie van de inzet van verborgen camera’s

Als alle beelden van de verborgen camera’s zijn bekeken zullen wij alleen de belastende beelden die van toepassing zijn op deze zaak uit het totaal van de beelden halen. De rest van de verborgen camera beelden zullen worden vernietigd. De beelden die belastend zijn zullen in de eindrapportage worden verwerkt zodat dit tot wettig bewijs kan worden opgevoerd.