Aanranding

Wat kunnen wij doen na een aanranding?

In gevallen dat er wordt gesproken van aanranding moet worden bepaald of het ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en op welke manier. Aanranding wordt regelmatig als methode gebruikt tegen iemand. Diegene wordt dan beschuldigd terwijl dit niet het geval is.

aanranding onderzoek

Het is zaak eerst te onderzoeken of de aanranding daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De persoon die de aanranding meldt maakt een verklaring van de aanranding. Deze verklaring wordt door ons geanalyseerd. De verdachte van de aanranding maakt tevens een verklaring op. Deze verklaring wordt ook door ons geanalyseerd.

conlcusie

Nadat wij beide verklaringen hebben binnengekregen betreffende de aanranding gaan wij de verklaringen analyseren. Na de analyse volgt de conclusie die wij verwerken in de eindrapportage. In deze eindrapportage staat of de aanranding volgens de verklaring heeft plaatsgevonden of hoogstwaarschijnlijk is verzonnen. Daarnaast zullen wij aangeven op welk tijdstip deze heeft plaatsgevonden en/ of de aanranding in beginsel met toestemming van het slachtoffer is begonnen. Het is belangrijk dat de verklaring wordt opgemaakt door het slachtoffer en de verdachte zelf.