Interne diefstal

Bij diefstal binnen bedrijven verdween er alleen al bij winkeliers dit jaar meer dan 1 miljard euro. Bijna één derde van de diefstallen wordt gepleegd door de medewerkers van het bedrijf. Diefstal is een steeds groter wordend probleem. Omdat interne diefstal vaak over een langere periode wordt gepleegd zijn het in veel gevallen ook grotere bedragen die worden gestolen.

de aanpak

In veel gevallen kunnen er meerdere daders zijn van diefstal. Om te voorkomen dat iedereen die de mogelijkheid zou hebben zou moeten worden gehoord is het goed te werken met onze vragenlijst. Hierbij krijgt iedereen die de diefstal zou kunnen hebben gepleegd een vragenlijst die zij kunnen invullen. Wij zullen aan de hand van de ingestuurde lijsten bepalen bij wie verder onderzoek noodzakelijk is. U lost de diefstal hierdoor sneller en goedkoper op.

conclusie

In plaats van veel mensen te interviewen krijgen de betrokkenen een vragenlijst die zij desnoods thuis mogen invullen. Zo gaat dit niet ten koste van de werktijd en wordt de diefstal sneller opgelost. Daarnaast zorgt een onderzoek betreffende een diefstal meestal voor een negatieve sfeer. Bij de oplossing met de vragenlijst blijft de sfeer behouden.