Getuigen of getuige van een delict

Bij het bepalen of getuigen of getuige de waarheid spreekt is de mate van betrouwbaarheid van de methode van waarheidsvinding erg van belang. Wij maken daarom bij voorkeur gebruik van onze schriftelijke analyse methode. Uit onderzoek blijkt dat een getuige niet altijd even betrouwbaar is. De getuige doet dit in de meeste gevallen niet met opzet maar kan wel voor belastende feiten zorgen tegen de verdachte.

getuigen verklaring

Nog voor het moment dat de getuigen of getuige zal worden gehoord is het zaak de getuigen in hun eigen woorden te laten omschrijven wat er in hun beleving heeft plaatsgevonden. We krijgen hierdoor een beeld dat de getuigen heeft waargenomen zonder dat er “vervuiling” heeft plaatsgevonden door de interviewer. Vanuit de meest “zuivere” verklaring kunnen wij de meest “zuivere” informatie van de getuigen halen zodat waarheidsvinding gemakkelijker wordt. De getuige verklaring analyseren is erg belangrijk voor er verder onderzoek wordt gedaan.

conclusie

We gaan op de juiste manier aan het werk als we de getuige verklaring toetsen aan onze analyse, zodat wij een goede weergave van de werkelijkheid krijgen. Het is in het belang van de getuige en in het belang van de verdachte dat dit op een zorgvuldige manier wordt gedaan. Een bijkomend voordeel is dat perceptie en vooroordelen van de verdachte zo veel mogelijk worden uitgesloten en u een getuige verklaring krijgt met een verhoor advies waar u direct mee aan de slag kunt.