aantal moorden

Volgens de Misdaadkaart zijn er dit jaar al meer dan 856 misdaden gepleegd die vallen onder moord/ doodslag/ overlijden. Moord komt steeds vaker voor in Nederland. Als er een moord is gepleegd zijn de eerste 48 uur van essentieel belang.

de eerste 48 uur

Bij moord worden de meeste sporen gevonden binnen de eerste 48 uur. Als de moord later wordt ontdekt wordt de kans dat de sporen nog in goede conditie zijn steeds kleiner. Het is van belang om vlak na de moord de sporen veilig te stellen.

start van het onderzoek

Als het slachtoffer van de moord is gevonden moet er zo snel mogelijk gestart worden met een onderzoek. Bij moord kan het voorkomen dat er meerdere daders kunnen zijn of dat er spraken is van slechts één dader.

Juist bij moord is het van belang te weten waar het beste gestart kan worden met het onderzoek. Indien er meerdere verdachte zijn van deze moord is het goed om deze verdachte een verklaring te laten afleggen. Als de verklaring van deze verdachte van deze moord door de verdachte zelf wordt geschreven is de kans dat wij hier een goede analyse van kunnen maken het grootst.

conslusie

De verdachte van de moord wordt juist op die onderdelen ondervraagd waarvan wij hebben bepaald dat er een “crime window” in de verklaring zit. De moord kan sneller worden opgelost als de rechercheur op basis van het aanleveren va verhoor voorbereidings plan te werk gaat.

Een moord moet snel worden opgelost. Niet alleen voor de nabestaande maar ook om te voorkomen dat er meer slachtoffers vallen.