Zelfmoord brief

Voor vele mensen gebeurt het onverwachts. Iemand van de familie, vriend of collega pleegt zelfmoord. In de meeste gevallen laat iemand bij zelfmoord een zelfmoord brief achter. Vaak gebeurt het dat de nabestaande toch nog blijven zitten met veel vragen. In sommige gevallen blijkt het toch geen zelfmoord te zijn. Wij kunnen ons voorstellen dat u in een dergelijk geval zo veel mogelijk wilt weten over wat er in de laatste paar uren door het hoofd van het slachtoffer is gegaan. Wat bracht hem of haar tot deze zelfmoord?

het zelfmoord onderzoek

Als wij de zelfmoord brief ontvangen kunnen wij hierop de analyse los laten. Het is goed om te weten dat de analyse van de zelfmoord brief beter wordt naarmate de brief langer is. Een zelfmoord brief van slechts drie regels geeft ons te weinig informatie om een betrouwbare analyse te kunnen maken. Een zelfmoord brief van een heel A4 tje of langer geeft ruim voldoende aanknopingspunten om een goede analyse te maken.

wat heeft u hieraan?

Als u blijft rondlopen met de vragen die u heeft aan de persoon die er niet meer is zorgt dit ervoor dat het verwerkingsproces wordt vertraagd. Een goede analyse van de zelfmoord brief kan voor veel opheldering zorgen en de nabestaande op hun gemak stellen. Wij realiseren ons dat lang niet alle vragen kunnen en zullen worden beantwoord op basis van alleen de zelfmoord brief. Aan de andere kant zullen alle beetjes hierin kunnen helpen.