Wanneer een contra onderzoek laten doen?

CONTRA ONDERZOEK BIJ VERDENKING

Stel u wordt verdacht of beschuldigd van een feit. U weet dat de waarheid anders is dan hij op dit moment wordt voorgespiegeld. Het kan zijn dat er zelfs bewijzen in uw richting zijn. In dat geval is het goed een contra onderzoek te laten doen. Een contra onderzoek legt vaak nieuwe bewijzen bloot. Daarnaast kan een contra onderzoek zorgen voor het ontkrachten van een reeds aanwezige bewijsmateriaal.

MET DE GROOTST MOGELIJKE ZORG HET CONTRA ONDERZOEK UITVOEREN.

Wij zullen met de grootst mogelijke zorg de zaak middels een contra onderzoek opnieuw onderzoeken. Wij doen dit los van de eerdere onderzoeken en ga niet verder in het spoor waar reeds onderzoek in is gedaan. Hiermee voorkomen waar de tunnel visie die nog wel eens voorkomt bij onderzoeken.

DOOR HET CONTRA ONDERZOEK MET EEN SCHONE LEI BEGINNEN.

In de meeste gevallen kan men door met een schone lei en zonder kennis te hebben van het eerste onderzoek, komen tot een contra onderzoek dat de zaak van een andere kant belicht. Hierdoor heeft een nieuw bewijs wat wellicht voor uw onschuld pleit.

Een contra onderzoek kan ook gedaan worden op het moment dat u twijfelt aan een bestaand onderzoek dat reeds is gedaan. Zo kan het voorkomen dat een contra onderzoek noodzakelijk is omdat bewijzen in uw richting wijzen, of omdat bewijzen niet voldoende aanwezig zijn.

HET CONTRA ONDERZOEK KAN OP DIVERSE VLAKKEN WORDEN GEDAAN.

Het contra onderzoek kan op diverse vlakken worden uit gevoerd. Zo kunt u denken aan contra onderzoek op het gebied van inbraak, contra onderzoek op het gebied van verzekeringsfraude contra onderzoek op het gebied van overvallen en op andere gebieden.

HET CONTRA ONDERZOEK GEEFT DUIDELIJKHEID.

Een contra onderzoek kan veel duidelijkheid verschaffen. Het kan veel gevallen noodzakelijk zijn een onafhankelijke externe partij in te schakelen om een duidelijk en eerlijk beeld te krijgen van de huidige situatie. Bij de Recherche Inlichtingen Dienst bent u dan aan het goede adres.

Wilt u meer informatie over een contra onderzoek? Neem dan contact met ons op.