Is de werknemer echt ziek?

ZIEKTE VERZUIM FRAUDE KOMT VAAK VOOR.

Ziekteverzuim fraude komt vaak voor. Ingevallen dat bijvoorbeeld de werknemer een conflict heeft met leidinggevende, komt het vaak voor dat werknemers zich ziek meldt. In dit geval is er geen spraken van een echte ziekte, maar heeft dit een andere oorzaak. In het geval dat werknemer langer thuis blijft dan dat hij ziek is hebben we te maken met ziekteverzuim.

ZIEKTE VERZUIM FRAUDE AANTONEN.

Ziekteverzuim fraude is lastig aan te tonen. Ziekteverzuim wordt vaak vermoedt door leidinggevende of directie maar kan niet worden hard gemaakt. In dergelijke gevallen ontstaan soms conflicten omdat leidinggevende hier zelfstandig onderzoek naar gaan doen. Als ziekteverzuim niet op de goede manier wordt aangepakt kan een langdurig slepende zaak het gevolg zijn.

ZIEKTE VERZUIM FRAUDE GOED AANPAKKEN.

Om onterecht ziekteverzuim te kunnen tegengaan is het van het grootste belang de zaak goed aan te pakken. Hieromtrent is veel regel en wetgeving. Indien men zich niet goed houdt aan deze wetgeving kunnen grote problemen ontstaan. De leidinggevende denken vaak onterecht dat als werknemers zich heeft ziek gemeld zij nog iets kunnen doen. In veel gevallen bestaan er wel degelijk mogelijkheden voor leidinggevende.

SPECIFIEKE KENNIS VOOR HET AANTONEN VAN ZIEKTE VERZUIM FRAUDE.

Fraude in ziekteverzuim is lastig aan te tonen en vereist specifieke kennis. De Recherche Inlichtingen Dienst beschikt over een team van specialisten die u hierin kunnen bijstaan. Als fraude kan worden aangetoond zijn stappen via de kantonrechter mogelijk. Zelfs tijdens ziekte bestaan er mogelijkheden afscheid te nemen van de frauderende medewerker.

IEDERE WERKNEMER IS WEL EENS ZIEK.

In de meeste gevallen kan fraude ziekteverzuim worden bewezen en kan worden aangetoond dat werknemer niet echt ziek is. In dit geval dient leidinggevende te komen met wettig en overtuigend bewijs van fraude ziekteverzuim. Iedere werknemer is wel eens ziek, een werknemer die niet ziek is hoort niet in de ziektewet thuis.

Een niet zieke werknemer kost de maatschappij en het bedrijf erg veel geld. Dit moet worden aangepakt en worden aangetoond zodat dit minder voorkomt.

Wilt u meer informatie betreffende de aanpak van ziekteverzuim fraude? Neem dan contact met ons op.