De schriftelijke analyse methode

De schriftelijke analysemethode die wij gebruiken heet SCAN. Middels SCAN worden de dingen die zijn opgeschreven geanalyseerd. De methode SCAN wordt al vele jaren met succes toegepast. Bij SCAN kijkt men alleen naar de woorden die zijn geschreven. Deze analyse kan worden toegepast op alle vormen van tekst zowel in geschreven of getypte vorm.

WAAR IS DE SCHRIFTELIJKE ANALYSE METHODE ONTWIKKELD?

De methodiek is ontwikkeld in Israƫl en wordt veelvuldig toegepast in vele landen om ons heen zoals bijvoorbeeld Belgiƫ. Daarnaast is het een belangrijke bron voor verder onderzoek in bijvoorbeeld Amerika. De analyse middels SCAN kan worden toegepast als bron van het onderzoek en daarmee aangeven waar verder onderzoek noodzakelijk is.

WAT HAALT DE SCHRIFTELIJKE ANALYSE METHODE ERUIT?

De schriftelijke analyse methode SCAN haalt in bijna alle gevallen meer informatie boven dan je zou verwachten en geeft duidelijk aan waar in de verklaring stukken worden weggelaten. Daarnaast kun je in de schriftelijke analysemethode achterhalen waar wordt misleid.

WAAR KUNT U DE SCHRIFTELIJKE ANALYSE METHODE NOG MEER TOEPASSEN?

Deze methode kan tevens worden toegepast voor het analyseren van zelfmoordbrieven. Hierbij zal middels deze methode meer over de auteur van de brief bekend worden dan dat er zonder de SCAN methode over de auteur bekend zou worden.

HOE KUNT U DE SCHRIFTELIJKE ANALYSE METHODE TOEPASSEN?

Middels de schriftelijke analyse methode SCAN kunnen er ook vragen formuleren worden gemaakt die in uiteenlopende gevallen u kunnen helpen om een snelle en adequate oplossing te verkrijgen in uw onderzoeken. In veel gevallen is het hierdoor niet nodig om een uitgebreid interview te houden met betrokkenen en kan een voorselectie worden gemaakt voor de personen die moeten worden gehoord.

HOE VAAK WORDT DE SCHRIFTELIJKE ANALYSE METHODE TOEGEPAST?

De schriftelijke analyse methode SCAN wordt in Nederland nog maar weinig toegepast. U dient voor een dergelijke analysemethode op zoek te gaan naar een specialist op dit vakgebied. Indien mensen niet goed genoeg hierin zijn getraind of niet zijn gecertificeerd loopt u de kans een uitslag van een analyse te krijgen die niet voldoet aan uw verwachtingen. Verder loopt de kans dat u een onschuldige gaat beschuldigen.

HOE WERKT DE SCHRIFTELIJKE ANALYSE METHODE VOOR U?

De schriftelijke analysemethode is op veel soorten teksten toe te passen. Mocht u twijfelen aan de toepasbaarheid van deze methodiek voor uw specifieke vraagstuk, neem dan contact met ons op en laat u vrijblijvend adviseren.